Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Tento text vznikl, abychom Ti poskytli potřebné informace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Dozvíš se, jaké informace shromažďujeme, proč a jakým způsobem je s nimi nakládáno, jaká jsou Tvá práva ohledně Tvých údajů námi zpracovávaných a jakým způsobem je u nás můžeš uplatnit v souladu s GDPR.

Ve zkratce a lidsky…

Jako každý, kdo působí v prostředí internetu nebo přijímá objednávky, i my zpracováváme osobní údaje. K takovému zpracování přistupujeme vždy citlivě a s ohledem na příslušné zákony, nařízení, normy a hlavně taky používáme hlavu.

O každém našem zákazníkovi vedeme několik osobních údajů ve většině případů pro to, abychom byli schopni vyřídit jeho přání, požadavky a smlouvy resp. objednávky. Takové údaje pak dále zpracováváme pro interní potřeby jako jsou statistiky prodeje, spokojenosti, reklamace atp. Z těchto statistik dále můžeme tvořit marketingové kategorie, díky kterým dokážeme našim zákazníkům zpříjemnit výběr vhodných produktů nebo usnadnit nákup jako takový.

Při zpracování osobních údajů pro marketingové účely nikdy nehledáme konkrétního zákazníka za konkrétním účelem, takže se nemusíš bát žádného špehování.

Osobní údaje uchováváme přímo v Representu a dáváme na ně pozor. V některých případech jako je například odeslání objednávky prostřednictvím GLS/PPL, poskytneme Tvé údaje také našim partnerům. Není se však čeho bát, naši partneři jsou dobře prověření a máme s nimi dlouholeté vztahy a zkušenosti.

Pokud se Ti cokoli nebude zdát, napiš nám a my Ti vše rádi osvětlíme, vysvětlíme a pokud budeš chtít, poradíme jak s Tvými osobními údaji naložit k Tvé spokojenosti.

To je zhruba vše, dále je to ještě detailně rozepsané. Nic neskrýváme, proto si to v klidu můžeš prostudovat a v případě jakékoli nejasnosti se na nás neváhej obrátit.

Kontaktní údaje správce

Správcem Tvých osobních údajů je obchodní společnost Represent s.r.o. se sídlem Písnická 752/44, Praha 4, 14200, IČ 26207494. Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 79754

Kontaktní údaje správce jsou:
Adresa pro doručování: Represent s.r.o., Řeznická 20, Praha 1, 11000
Email: info@represent.eu
Telefon: 739544711 / 222986661

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jaké informace sbíráme?

Pro evidenci a vyřizování objednávek o Tobě shromažďujeme osobní údaje v rozsahu (e-mail, jméno, příjmení, telefon, adresa příp. adresa pro doručení a údaje o ceně). Tato data potřebujeme pro vyřízení objednávky a fakturaci, následně je uchováváme pro další účely a to zejména vyřízení reklamace a z důvodu právní ochrany pro případné budoucí spory.

Vedeme evidenci uživatelů, kde zpracováváme Tvoje osobní údaje v tom rozsahu, v jakém nám je poskytneš při registraci nebo úpravě svého profilu na Represhop.eu, při vytvoření objednávky. Je naším oprávněným zájmem vést takovou databázi uživatelů, která umožní jednotlivým zákazníkům mít svůj profil a spravovat jej.

Některé osobní údaje využíváme pro zajištění dopravy objednaného zboží na Tebou zvolené místo a tím plnění naší smlouvy. Proto tato data zpracujeme a v hotové podobě předáme přepravci, který zásilku doručí. Jedná se o jméno a příjmení, adresu, výši dobírkové částky, email a telefon.

Jak data zpracováváme?

Databázi uživatelů kromě registračních účelů dále využíváme pro identifikaci osob při jednání se zákaznickým centrem, při vyřizování reklamací či při vyřizování objednávek na výdejnách a údaje dále využíváme pro zpracování pro interní statistiky, ze kterých odvozujeme jednotlivé marketingové aktivity. Při využití dat pro marketingové účely jsou již data zpracovaná a ořezaná ve smyslu, že nehledáme v datech konkrétní zákazníky, ale pouze na základě trendů vytváříme kategorie, kterým pak poskytujeme cílený obsah tak, aby byl pro uživatele spadající do této kategorie přínosný.

Tvůj názor je pro nás velmi cenný a je pro nás další motivací. Zpětnou vazbu, kterou od Tebe obdržíme nejčastěji formou odpovědí na otázky z dotazníků, si proto pečlivě ukládáme. Zajímá nás, jak jsou naši zákazníci spokojeni s naším zbožím, webem, dopravci, výdejním místem apod. Stejně tak potřebujeme sledovat využití slevových voucherů, které u nás zákazníci uplatňují. Snažíme se tím ochránit nás i Tebe před jejich zneužitím a zároveň nám to umožňuje operativně řešit problémy s vouchery za pomoci zákaznického centra.

Zákonný důvod pro zpracování

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je Tvůj souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

Pokud Tvůj souhlas nemáme, řídíme se zákony, které upravují zacházení s osobními údaji. Například výše zmiňovaná evidence pro vyřízení reklamací, fakturaci, dopravu nebo archivaci dokumentů.

Účel zpracování

Data zpracováváme buď za účelem plnění smlouvy či zákonné povinnosti nebo pro zpříjemnění a usnadnění Tvého nákupu. Data NIKDY NEPRODÁME, ani se o ně nedělíme s někým, kdo by z nich nějakým způsobem konkrétně těžil!

Pokud zpracováváme osobní údaje za účelem marketingu, vždy k datům přistupujeme s největší opatrností a zásadně nesledujeme jednotlivé konkrétní zákazníky. Vždy data slouží pouze jako statistický základ pro zlepšování prostředí nebo informovanosti.

Doba uložení

Vzhledem k zákonné záruční lhůtě za jakost zboží, promlčecí lhůtě a fungování soudního systému musíme zpracovávat Vaše údaje z evidence objednávek po dobu 6 let. údaje z evidence objednávek pak také využíváme k naplnění naší zákonné povinnosti archivovat dokumentaci z důvodu možné finanční kontroly, a to po dobu 10 let.

Pokud se jedná o data, která nespadají do zákonem chráněných lhůt, jedná se zpravidla o nadstavbová data, která mají pomíjivý účinek a proto je uchováváme maximálně po dobu 5 let.

Komu data předáváme?

Regulace umožňuje, aby správce pověřil zpracováním osobních údajů zpracovatele. Také my využíváme služeb několika správců, jsou to však pouze dobře prověřené a důvěryhodné subjekty, se kterými máme uzavřenou smlouvu o nakládání s osobními údaji a jejich zpracování. Důvěryhodnost zahraničních suběktů lze snadno ověřit na https://www.privacyshield.gov

Mezi tyto pověřené správce patří:
Seznam cz - Radlická 3294/10, Praha 5, 150 00, IČ 26168685
Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads
Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy.

Pokud si u nás něco objednáš a chceš od nás zařídit dopravu, tak údaje k vyřízení (jméno, adresa, telefon a dobírkovou částku) předáváme ke zpracování:
General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Průmyslová 5619/1, 586 01, Jihlava, IČ 26087961
Czech RepublicPPL s.r.o, K Borovému 99, 251 01 Říčany – Jažlovice, IČ 25194798

Pokud chceš platit online, tak předáváme data partnerovi, který provozuje platební bránu:
GoPay s.r.o. - Planá 67, Planá, 37001, IČ 26046768; podmínky ochrany a zabezpečení jsou dostupné zde: https://www.gopay.com/cs/bezpecnost.html

Pokud od nás chceš odebírat novinky a akce spojené se značkou Represent a dáš nám k tomu svůj souhlas, tak data zpracovává:
The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Pokud nám chceš pomoci se zpětnou vazbou a hodnocením pro další zákazníky, tvůj email předáme ke zpracování:
Heureka Shopping s.r.o., Karolínská 650/1, Praha Karlín, 18600, IČ: 02387727

Tvá zákonná práva

Právo na zpřístupnění

Mezi Tvá práva patří možnost informovat se, zda Tvé údaje zpracováváme či nikoli. Také Tě informujeme, zda Tvé údaje máme uloženy pouze u sebe nebo jsme jejich zpracováním pověřili některého z našich výše zmíněných partnerů. Pokud takové údaje máme, ale nepochází přímo od Tebe, samozřejmě Ti sdělíme, kde jsme k Tvým údajům přišli. Vše uvedené Ti rádi poskytneme na emailové adrese: info@represent.eu
Pokud nabudeš dojmu, že zpracovávané údaje jsou nepřesné, není problém cokoli upravit, pokud se toto nebude střetávat ze zákonnou povinností uchovat údaje v nezměněné podobě.

Pokud budeš chtít své údaje změnit, není nic jednoduššího než využít své přihlašovací údaje a svůj profil. Pokud bude jakýkoli problém, rádi Ti budeme asistovat.

Právo vznést námitku proti zpracování

Pokud se Ti nebude zdát cokoli týkající se zpracování Tvých údajů v pořádku, máš právo vznést námitku proti takovému zpracování a to i včetně námitek vůči zpracování osobních údajů, které zpracováváme pro účely marketingu. Svou námitku zašli na adresu info@represent.eu a my Ti obratem dáme vědět, jak je možné s takovou námitkou resp. se zpracováním údajů udělat.

Právo být zapomenut / vymazán

Pokud zjistíš, že Tvé osobní údaje zpracováváme neoprávněně, například: zpracování již není potřebné pro účely, kterým byl vydán souhlas nebo pokud vzneseš námitku a my nebudeme schopni prokázat původ Tvých údajů a budeme s nimi nakládat bez zákonného důvodu – máš právo být vymazán.

Máš právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu od Tvého oznámení takovýchto skutečností zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@represent.eu takto zpracovávané osobní údaje vymazali. údaje však nemůžeme vymazat ani na Tvou žádost, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní povinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na poskytnutí Tvých údajů

Nově máš také právo na poskytnutí Tvých osobních údajů, které zpracováváme, a to ve strojově čitelné formě. Pokud nás požádáš na emailu info@represent.eu o takový výpis, zašleme Ti Tvé údaje v běžně používaném formátu.

Právo odvolat souhlas ke zpracování

Souhlas se zpracováním osobních údajů, které převyšuje zákonné zájmy (typicky newsletter), máš právo odvolat bez sankcí a újmy. V případě novinek zasílaných emailem není snažší cesta, než kliknout na odkaz „odhlásit se“, který je součástí každého emailu.

Právo podat stížnost k ÚOOU

V případě, že podle Tvého názoru neplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, obrať se prosím na nás a vše k Tvé spokojenosti rádi vyřešíme. Pokud by Ti snad naši kolegové nepomohli, máš samozřejmě také právo obrátit se na úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese sídla úřadu: Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu posta@uoou.cz či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.